behandling och dess effekter

Massage

Behandlingen utförs med kräm eller olja direkt på huden och består av strykningar, knådningar och töjningar som går djupt in i musklerna för att de ska slappna av så mycket som möjligt. Massage minskar stress och slappnar av kroppen och sinnet. Lugn-och-ro-hormonet Oxcytocin, kroppens eget morfin, frigörs, blodtrycket sänks och kroppen slappnar av så cirkulationen kan öka.

Tillsammans kommer vi fram till hur massagen lägg upp, om du vill ha en hel- eller halvkroppsbehandling eller en djupare behandling av ett problemområde, exempelvis stela axlar.

Behandling

Först försöker vi ta reda på orsaken till dina problem varför det första besöket oftast tar lite längre tid. Vi börjar då med att ta en ordentlig anamnes, dvs. din sjukdomshistoria, palperar och gör olika specifika och neurologiska tester samt kollar musklernas flexibilitet och styrka. Detta är dels för att kunna lägga upp en strategi för behandlingen, men också för att stämma av så dina besvär inte har en allvarligare orsak som kräver medicinsk vård eller en medicinsk utredning för att kunna ge behandling.

Sedan förbereder vi de muskler vi vill behandla med massage så de blir varma samtidigt som vi behandlar de triggerpunkter vi känner. Som avslutning hjälper vi er att töja era muskler för maximal avslappning genom att programmera om musklerna med hjälp av PNF (Proprioceptiv Nevromuskulär Facilitering). Som avslutning ger vi eventuellt råd om egenstretch eller träning för att få bort era obalanser och snabba på er återställning.

För att ge kroppen bästa möjligheten att lära om sitt beteende rekommenderar vi 3-5 behandlingar under en relativt kort period för maximal effekt.

Reaktioner

Efter en behandling kan man få lätt träningsvärk en dag eller två, men det går snabbt över. Det är också viktigt att man fyller på med vatten för att hjälpa kroppen att få bort de slaggprodukter som frisätts.

Massagens Goda Effekter

Massagen är en beröringsteknik som är både rehabiliterande och förebyggande i sin behandling. Massage i sig kan inte bota men med hjälp av olika tekniker kan massagen hjälpa dig att slappna av och därigenom underlätta kroppens egna eviga arbete för att uppnå balans och läkning.

Under behandlingen frigörs oxytocin, kroppens eget morfin, som ger oss en känsla av välmående, kroppen slappnar av och blodtrycket går ner. Behandlingstiden är också egen tid som ger dig möjlighet att fokusera inåt och glömma stressen i vardagen för en kort stund.

Andra positiva effekter av massage kan vara:

  • Ökad blod- och lymfcirkulation.
  • Minskade muskelspänningar.
  • Stärkt immunförsvar.
  • Minskad nivå av stresshormon.
  • Förbättrad koncentrationsförmåga.
  • Förbättrad muskelåterhämtning vid aktivitet.
  • Ger djupare och bättre andning.
  • Förbättrad sömn.
  • Förbättrad kroppskännedom.
  • En positiv effekt på flera sjukdomar.